Đăng ký thành công!
Betaviet sẽ liên hệ để tư vấn Quý Khách trong thời gian sớm nhất
Trân trọng cảm ơn!
Đăng ký thất bại!
Số điện thoại chưa đúng định dạng hoặc các trường nhập còn thiếu. Vui lòng nhập lại!

Tư vấn thiết kế & thi công ngôi nhà tương lai của bạn

Hotline: 0915 010 800

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Năm 2021
01
Năm 2021
Quy mô nhà máy 3000m2, showroom 5000m2, 200+ nhân sự
Năm 2020
02
Năm 2020
Tăng trưởng lên 15 công ty thành viên
Năm 2019
03
Năm 2019
Tăng trưởng 7 công ty thành viên lĩnh vực thiết kế + thi công
Năm 2018
04
Năm 2018
Mở rộng lĩnh vực thương mại, cung cấp vật liệu, nội thất nhập khẩu
Năm 2017
05
Năm 2017
Mở rộng Nhà máy sản xuất gỗ
Năm 2015
06
Năm 2015
Mở rộng lĩnh vực thi công
Năm 2010
07
Năm 2010
Thành lập các chi nhánh
Năm 2009
08
Năm 2009
Đổi tên công ty là Betaviet
Năm 2007
09
Năm 2007
Tiền thân từ Công ty Nhà Châu Á