Đăng ký thành công!
Betaviet sẽ liên hệ để tư vấn Quý Khách trong thời gian sớm nhất
Trân trọng cảm ơn!
Đăng ký thất bại!
Số điện thoại chưa đúng định dạng hoặc các trường nhập còn thiếu. Vui lòng nhập lại!

Đặt lịch tư vấn

Dấu ấn đại tiệc kỷ niệm sinh nhật 12 tuổi Betaviet Group

Những ngày cuối tháng 10, thời tiết Hà Nội vào thu, lòng người cũng vì thế mà trở nên dễ chịu và hoài niệm hơn rất nhiều! Với ban Lãnh đạo, ban Giám đốc và toàn thể CB – NV dưới mái nhà Betaviet Group, tháng 10 còn mang theo rất nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Trong ngày 26/10 vừa qua, tập thể Betaviet Group đã tưng bừng tổ chức buổi lễ kỷ niệm sinh nhật 12 tuổi (26/10/2009 – 26/10/2021) với sự góp mặt của ban Lãnh đạo, Giám đốc và  toàn thể các anh chị em đang làm việc, công tác tại Betaviet.

Những ngày cuối tháng 10, thời tiết Hà Nội vào thu, lòng người cũng vì thế mà trở nên dễ chịu và hoài niệm hơn rất nhiều! Với ban Lãnh đạo, ban Giám đốc và toàn thể CB – NV dưới mái nhà Betaviet Group, tháng 10 còn mang theo rất nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Trong ngày 26/10 vừa qua, tập thể Betaviet Group đã tưng bừng tổ chức buổi lễ kỷ niệm sinh nhật 12 tuổi (26/10/2009 – 26/10/2021) với sự góp mặt của ban Lãnh đạo, Giám đốc và  toàn thể các anh chị em đang làm việc, công tác tại Betaviet. 

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-1jpg-1670570696909.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-2jpg-1670570715088.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-3jpg-1670570729522.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-4jpg-1670570752200.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-5jpg-1670570765903.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-6jpg-1670570777773.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-7jpg-1670570788042.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-8jpg-1670570817365.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-9jpg-1670570841452.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-10jpg-1670570853616.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-11jpg-1670570866228.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-12jpg-1670570876834.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-13jpg-1670570886786.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-14jpg-1670570898169.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-15jpg-1670570908279.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-16jpg-1670570920842.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-17jpg-1670570931173.jpg

/public/upload/dau-an-dai-tiec-ky-niem-sinh-nhat-12-tuoi-betaviet-group-18jpg-1670570941631.jpg