Đăng ký thành công!
Betaviet sẽ liên hệ để tư vấn Quý Khách trong thời gian sớm nhất
Trân trọng cảm ơn!
Đăng ký thất bại!
Số điện thoại chưa đúng định dạng hoặc các trường nhập còn thiếu. Vui lòng nhập lại!

Đặt lịch tư vấn

Ấn tượng và đáng nhớ với cuộc thi “Ảnh độc đón Giáng Sinh 2021” Betaviet Group

Hòa chung không khí Giáng Sinh tưng bừng trên khắp cả nước, Ban công đoàn phối hợp cùng phòng Marketing Betaviet đã tổ chức cuộc thi “Ảnh độc đón Giáng Sinh 2021 Betaviet Group” cho toàn thể các phòng/ công ty thuộc hệ thống Betaviet. Những bức ảnh “cực độc” đã lộ diện trong cuộc thi lần này. 

Hòa chung không khí Giáng Sinh tưng bừng trên khắp cả nước, Ban công đoàn phối hợp cùng phòng Marketing Betaviet đã tổ chức cuộc thi “Ảnh độc đón Giáng Sinh 2021 Betaviet Group” cho toàn thể các phòng/ công ty thuộc hệ thống Betaviet. Những bức ảnh “cực độc” đã lộ diện trong cuộc thi lần này. 

/public/upload/an-tuong-va-dang-nho-voi-cuoc-thi-anh-doc-don-giang-sinh-2021-betaviet-group-1jpg-1670641640145.jpg

/public/upload/an-tuong-va-dang-nho-voi-cuoc-thi-anh-doc-don-giang-sinh-2021-betaviet-group-2jpg-1670641656783.jpg

/public/upload/an-tuong-va-dang-nho-voi-cuoc-thi-anh-doc-don-giang-sinh-2021-betaviet-group-3jpg-1670641669444.jpg

/public/upload/an-tuong-va-dang-nho-voi-cuoc-thi-anh-doc-don-giang-sinh-2021-betaviet-group-4jpg-1670641682321.jpg

/public/upload/an-tuong-va-dang-nho-voi-cuoc-thi-anh-doc-don-giang-sinh-2021-betaviet-group-5jpg-1670641699572.jpg

/public/upload/an-tuong-va-dang-nho-voi-cuoc-thi-anh-doc-don-giang-sinh-2021-betaviet-group-6jpg-1670641714114.jpg

/public/upload/an-tuong-va-dang-nho-voi-cuoc-thi-anh-doc-don-giang-sinh-2021-betaviet-group-7jpg-1670641733463.jpg

/public/upload/an-tuong-va-dang-nho-voi-cuoc-thi-anh-doc-don-giang-sinh-2021-betaviet-group-8jpg-1670641745759.jpg