Thiết kế biệt thự kiểu Pháp 3 tầng (CĐT: Ông Thái – Bắc Ninh) KT17091

 • Mã số công trình

  KT17091
 • Chủ đầu tư

  Ông. Thái
 • Địa điểm xây dựng

  Bắc Ninh
 • Kiến trúc Sư

  Betaviet
 • Diện tích xây dựng

  550m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu thiết kế dinh thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp không bút nào tả xiết (CĐT: Ông Lượng – Linh Đàm) KT16123

 • Mã số công trình

  KT16123
 • Chủ đầu tư

  Ông Lượng
 • Địa điểm xây dựng

  Linh Đàm - Hà Nội
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  1.410m2
 • Năm thực hiện

  2016

Mẫu biệt thự đẹp 3 tầng Tân Cổ điển (CĐT: Ông Sơn – Nghệ An) KT17023

 • Mã số công trình

  KT17023
 • Chủ đầu tư

  Ông Sơn
 • Địa điểm xây dựng

  Nghệ An
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  563m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu biệt thự nhà vườn 3 tầng Hiện đại (CĐT: Ông Thịnh – Ba Vì) KT17084

 • Mã số công trình

  KT17084
 • Chủ đầu tư

  Ông. Thịnh
 • Địa điểm xây dựng

  Ba Vì - Hà Nội
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  930m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu biệt thự 3 tầng Tân cổ điển châu Âu (CĐT: Ông Sơn – Sơn La) KT17093

 • Mã số công trình

  KT17093
 • Chủ đầu tư

  Ông. Sơn
 • Địa điểm xây dựng

  Sơn La
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc và xây dựng BetaViet
 • Diện tích xây dựng

  600m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu biệt thự kiểu Pháp Tân cổ điển 3 tầng (CĐT: Ông Hiếu – TP. Hồ Chí Minh) KT17066

 • Mã số công trình

  KT17066
 • Chủ đầu tư

  Ông Hiếu
 • Địa điểm xây dựng

  TP. Hồ Chí Minh
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  638m2
 • Năm thực hiện

  2017

Thiết kế biệt thự Pháp cổ (CĐT: Ông Cương – Thanh Hóa) KT17071A

 • Mã số công trình

  KT17071 - PA2
 • Chủ đầu tư

  Ông. Cương
 • Địa điểm xây dựng

  Thanh Hóa
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  520m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu biệt thự 2 tầng 2 mặt tiền đẹp (CĐT: Ông Thịnh – Nam Định) KT17101

 • Mã số công trình

  KT17101
 • Chủ đầu tư

  Ông. Thịnh
 • Địa điểm xây dựng

  Nam Định
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc và xây dựng BetaViet
 • Diện tích xây dựng

  320m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu nội thất đẹp kiểu Pháp đẳng cấp (CĐT: Ông Điển – TP. Nha Trang) NT15020

 • Mã số công trình

  NT15020
 • Chủ đầu tư

  Ông Điển
 • Địa điểm xây dựng

  TP. Nha Trang
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Betaviet
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu nội thất Biệt thự đẹp Phong cách Á Đông (CĐT: Bà Liên – Vĩnh Phúc) NT16079

 • Mã số công trình

  NT16079
 • Chủ đầu tư

  Bà Liên
 • Địa điểm xây dựng

  Vĩnh Phúc
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Năm thực hiện

  2017

Thiết kế nội thất biệt thự Tân cổ điển châu Âu (CĐT: Ông Tú – Hải Phòng) NT16111

 • Mã số công trình

  NT16111
 • Chủ đầu tư

  Ông. Tú
 • Địa điểm xây dựng

  Hải Phòng
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu nội thất đẹp phong cách Tân cổ điển (CĐT: Ông Hiệp – Hà Nội) NT16009

 • Mã số công trình

  NT16009
 • Chủ đầu tư

  Ông Hiệp
 • Địa điểm xây dựng

  Hà Nội
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Năm thực hiện

  2017`