Mẫu thiết kế dinh thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp không bút nào tả xiết (CĐT: Ông Lượng – Linh Đàm) KT16123

 • Mã số công trình

  KT16123
 • Chủ đầu tư

  Ông Lượng
 • Địa điểm xây dựng

  Linh Đàm - Hà Nội
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  1.410m2
 • Năm thực hiện

  2016

Mẫu biệt thự 2 tầng Cổ điển kiểu Pháp hoa lệ (CĐT: Ông Nam – Thanh Hóa) KT17034

 • Mã số công trình

  KT17034
 • Chủ đầu tư

  Ông Nam
 • Địa điểm xây dựng

  Thanh Hóa
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  1.555m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu biệt thự phong cách Pháp 3 tầng (CĐT: Ông Toán – Thanh Hóa) BT16025

 • Mã số công trình

  BT16025
 • Chủ đầu tư

  Ông Toán
 • Địa điểm xây dựng

  Thanh Hóa
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  640m2
 • Năm thực hiện

  2016

Mẫu biệt thự vườn 2 tầng Hiện đại đẹp Á Đông (CĐT: Ông Thắng – Quảng Bình) KT16139

 • Mã số công trình

  KT16139
 • Chủ đầu tư

  Ông Thắng
 • Địa điểm xây dựng

  Quảng Bình
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  913m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu Dinh thự đẹp 3 tầng Cổ điển (CĐT: Ông Úy – Hà Nội) BT15013

 • Mã số công trình

  BT15013
 • Chủ đầu tư

  Ông Úy
 • Địa điểm xây dựng

  Hà Nội
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  750m2
 • Năm thực hiện

  2014

Mẫu thiết kế biệt thự Tân cổ điển 4 tầng kiểu Pháp sang trọng (CĐT: Ông Tiến – Bắc Ninh) KT16131

 • Mã số công trình

  KT16131
 • Chủ đầu tư

  Ông Tiến
 • Địa điểm xây dựng

  Bắc Ninh
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  505m2
 • Năm thực hiện

  2016

Mẫu biệt thự đẹp 3 tầng Tân cổ điển (CĐT: Ông Hưởng – Bắc Ninh) KT17058

 • Mã số công trình

  KT17058
 • Chủ đầu tư

  Ô. Hưởng
 • Địa điểm xây dựng

  Bắc Ninh
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  592m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu biệt thự 3 tầng hiện đại đẹp (CĐT: Bà Dung – Hải Dương) KT17052

 • Mã số công trình

  KT17052
 • Chủ đầu tư

  Bà. Dung
 • Địa điểm xây dựng

  Hải Dương
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Diện tích xây dựng

  590m2
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu nội thất đẹp phong cách Tân cổ điển (CĐT: Ông Hiệp – Hà Nội) NT16009

 • Mã số công trình

  NT16009
 • Chủ đầu tư

  Ông Hiệp
 • Địa điểm xây dựng

  Hà Nội
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Năm thực hiện

  2017`

Mẫu nội thất Biệt thự đẹp Phong cách Á Đông (CĐT: Bà Liên – Vĩnh Phúc) NT16079

 • Mã số công trình

  NT16079
 • Chủ đầu tư

  Bà Liên
 • Địa điểm xây dựng

  Vĩnh Phúc
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Năm thực hiện

  2017

Mẫu nội thất đẹp Cổ điển tráng lệ (CĐT: Ông Mạnh – Hà Nội) NT16019

 • Mã số công trình

  NT16019
 • Chủ đầu tư

  Ông Mạnh
 • Địa điểm xây dựng

  Hà Nội
 • Kiến trúc Sư

  Kiến trúc Beta Việt
 • Năm thực hiện

  2016