ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Trương Bá Ngọc

Giám đốc điều hành công ty CP Beta Decor
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Thành Tiến

Giám đốc điều hành Công ty CP Nội thất Beta Galaxy
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Trần Quốc Thiều

Giám đốc điều hành công ty CP xây dựng Beta Miền Bắc
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Ngô Hồng Quân

PGĐ điều hành công ty CP Beta Decor
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Phan Hiếu

Trưởng Bộ phận QLDA Công ty CP Nội thất Beta Galaxy
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Khắc Hải

Giám đốc điều hành công ty CP thi công xây dựng Beta Contructions
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Lê Hồng Thụ

PGĐ Công ty cổ phần thi công xây dựng Beta Contructions
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Tuấn Sơn

Giám đốc Điều hành công ty CP Beta Minh Đức
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Trương Đức Hiếu

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Art Decor
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Đào Anh Tú

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Green Design
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Life Design
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Vũ Hoàng Hải

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Life Design
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Trần Tuấn Anh

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Grand Home
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Hoàng Nghĩa Mạnh

Giám Đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Star
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Hữu Minh

PGĐ kỹ thuật công ty CP Tư vấn thiết kế Beta AntGo
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Văn Tùng

Giám đốc điều hành Công ty CP Tư vấn thiết kế Beta AntGo
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Lê Thành Vinh

Giám đốc tài chính Betaviet Group
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Bà Phạm Thị Duyên

Trưởng phòng KD Betaviet Group
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Khắc Tuyền

Thành viên Ban quản lý dự án
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Bà Nguyễn Thị Đoan

Thành viên Ban quản lý dự án
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Khắc Quyết

Giám đốc nghiên cứu phát triển
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Bà Nguyễn Hà Nhung

PGĐ Marketing

Phòng kiến trúc sư của Betaviet

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Đội ngũ nhân sự chủ chốtĐội ngũ nhân sự chủ chốtĐội ngũ nhân sự chủ chốtĐội ngũ nhân sự chủ chốtĐội ngũ nhân sự chủ chốt

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Phòng kinh doanh của Betaviet Group

Đội ngũ nhân sự chủ chốtĐội ngũ nhân sự chủ chốtĐội ngũ nhân sự chủ chốtĐội ngũ nhân sự chủ chốtĐội ngũ nhân sự chủ chốtĐội ngũ nhân sự chủ chốt

Ban quản lý dự án của Betaviet Group

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Phòng nghiên cứu phát triển

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Nhà máy gỗ sản xuất của Betaviet Group

Xem thêm: