ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Khắc Tuyền

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Thành Tiến

Giám đốc điều hành Công ty CP Nội thất Beta Galaxy
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Khắc Quyết

Giám đốc điều hành công ty CP thương mại BetaCenter
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Trương Bá Ngọc

Giám đốc điều hành công ty CP Beta Decor
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Trần Quốc Thiều

Giám đốc điều hành công ty CP xây dựng Beta Miền Bắc
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Trần Tuấn Anh

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Grand Home
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Văn Tùng

Giám đốc điều hành Công ty CP Tư vấn thiết kế Beta AntGo
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Lê Thành Vinh

Giám đốc điều hành công ty CP Beta Home
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Tuấn Sơn

Giám đốc Điều hành công ty CP Beta Minh Đức
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Phạm Hồng Quân

PGĐ điều hành công ty CP Beta Minh Đức
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Đặng Minh Đức

PGĐ điều hành công ty CP Beta Minh Đức
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Bà Nguyễn Thị Đoan

PGĐ Thường Trực Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Bà Nguyễn Thị Nhung

PGĐ - Trưởng phòng Marketing Công ty CP kiến trúc và xây dựng Betaviet
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Phạm Văn Khải

PGĐ Ban điều hành công ty CP thương mại BetaCenter
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Ngô Hồng Quân

PGĐ điều hành công ty CP Beta Decor
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Đào Anh Tú

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Green Design
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Trương Đức Hiếu

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Art Decor
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Life Design
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Lê Hồng Thụ

Trưởng Bộ phận QLDA Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Phạm Đức Cảnh

Trưởng Bộ phận QLDA Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Sỹ Minh

Trưởng Bộ phận QLDA Công ty CP Nội thất Beta Galaxy
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Phan Hiếu

Trưởng Bộ phận QLDA Công ty CP Nội thất Beta Galaxy
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Bà Nguyễn Thị Nga

Trưởng phòng KD1 công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Bà Phạm Thị Duyên

Trưởng phòng KD2 công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet
Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Hữu Minh

Trưởng phòng kỹ thuật công ty CP Tư vấn thiết kế Beta AntGo

Phòng kiến trúc

Phòng kinh doanh

Ban quản lý dự án

Nhà máy gỗ

Xưởng nhôm đúc

Xem thêm: