Tưng bừng tiệc tất niên Beta Việt 2016

10/03/2017

Tiệc tất niên Công ty cổ phần kiến trúc Beta Việt 1

Tiệc tất niên Công ty cổ phần kiến trúc Beta Việt 2 Tiệc tất niên Công ty cổ phần kiến trúc Beta Việt 3 Tiệc tất niên Công ty cổ phần kiến trúc Beta Việt 4 Tiệc tất niên Công ty cổ phần kiến trúc Beta Việt 5