Đăng ký thành công!
Betaviet sẽ liên hệ để tư vấn Quý Khách trong thời gian sớm nhất
Trân trọng cảm ơn!
Đăng ký thất bại!
Số điện thoại chưa đúng định dạng hoặc các trường nhập còn thiếu. Vui lòng nhập lại!

Đặt lịch tư vấn

Điểm huyệt trong xây dựng là gì?

Điểm huyệt tức chọn đất để đặt mộ dựng nhà. Chỗ được gọi là điểm huyệt, tức chỗ long mạch chân khí tụ kết ở trên mạch đất đó. Các nhà phong thủy cho rằng, điểm huyệt là một trong những mắt xích quan trọng nhất của phong thủy, không thể xem thường. Vị trí huyệt cực nhỏ, kích thước không thể thay đổi, nếu như dịch chuyển sang trái phải thì sẽ mất đi tồn tại của nó

Điểm huyệt tức chọn đất để đặt mộ dựng nhà. Chỗ được gọi là điểm huyệt, tức chỗ long mạch chân khí tụ kết ở trên mạch đất đó. Các nhà phong thủy cho rằng, điểm huyệt là một trong những mắt xích quan trọng nhất của phong thủy, không thể xem thường. Vị trí huyệt cực nhỏ, kích thước không thể thay đổi, nếu như dịch chuyển sang trái phải thì sẽ mất đi tồn tại của nó. Trong Chỉ nam có viết: “ nếu lập huyệt không ngay ngắn thì địa cát cũng vô ích, nếu chôn ở độ cao thấp nông sâu không đúng mức thì phúc cũng biến thành họa”.

/public/upload/diem-huyet-trong-xay-dung-la-gijpg-1690258727383.jpg

Muốn điểm được chân huyệt, như trong Táng kinh thư có nói: “Thừa kỳ sở lai, thẩm kỳ sở phế, trạch kỳ sở tương, tị kỳ sở hại”. “Thừa kỳ sở lai” tức phải nhận rõ đến hình thế, hành, hình của long khí chân mạch, sao cho mạch không tách huyệt, huyệt không tách mạch, quan sát kỹ âm dương, mạch yếu, thuận nghịch, chậm gấp, sinh tử, nổi chìm, hư thực để xác định bên trái bên phải, đằng trước đằng sau của địa điểm, tăng  giảm kích thước để đạt được mục đích nội tiếp khí sinh, ngoại đẩy uế khí. “ Thẩm kỳ sở phế” tức chỉ hình thế nhập thủ tự nhiên, thường là nhu gì con người phá hỏng hoặc chặt phá cây cối, đào bới khiến thế Tam phân Tam hợp bị biến mất đi, khiến không có hình thiền dục ( cánh ve), kim ngưu (cá vàng), thực hư bất phân.

Vì vậy khi quan sát cần lấy huyệt ngay ngắn, nước trong cát sạch, quan sát hộ vệ trước sau sao cho hợp lý. “ Trạch kỳ sở tương” tức khi quan sát sa sơn hộ vệ, độ nhô phẳng của Tam phân Tam hợp để định lại chỗ đặt mộ. “Tránh kỳ sở hại” chỉ nhánh tử khí, thu nhận sinh khí, chú trọng âm dương, sinh tử, to nhỏ, sâu nông, trước sau, làm sao có được tam cát, tránh xa Lục hung, tránh 5 loại núi không nên an táng, tránh đất nghèo túng. Có như vậy mới có điểm được chân huyệt để có thể thuận thiên nhiên đoạt được thần cơ, có được linh tú của tạo hóa tự nhiên. 

Nguồn: Tổng hợp