Đăng ký thành công!
Betaviet sẽ liên hệ để tư vấn Quý Khách trong thời gian sớm nhất
Trân trọng cảm ơn!
Đăng ký thất bại!
Số điện thoại chưa đúng định dạng hoặc các trường nhập còn thiếu. Vui lòng nhập lại!

Đặt lịch tư vấn

Chúc mừng sinh nhật các thành viên tháng 4,5

Hôm nay, Ban ng đoàn cùng toàn thể các thành viên đang làm việc tại Betaviet đã cùng có mặt tại tầng 3 – tổ chức sinh nhật cho các thành viên có sinh nhật trong tháng 4 và 5. Buổi tiệc diễn ra ấm cúng và thân mật giữa các thành viên trong ng ty.

Hôm nay, Ban ng đoàn cùng toàn thể các thành viên đang làm việc tại Betaviet đã cùng có mặt tại tầng 3 – tổ chức sinh nhật cho các thành viên có sinh nhật trong tháng 4 và 5. Buổi tiệc diễn ra ấm cúng và thân mật giữa các thành viên trong ng ty.

/public/upload/chuc-mung-sinh-nhat-cac-thanh-vien-thang-45-1jpg-1670645256639.jpg

/public/upload/chuc-mung-sinh-nhat-cac-thanh-vien-thang-45-2jpg-1670645268465.jpg

/public/upload/chuc-mung-sinh-nhat-cac-thanh-vien-thang-45-3jpg-1670645276539.jpg

/public/upload/chuc-mung-sinh-nhat-cac-thanh-vien-thang-45-4jpg-1670645284710.jpg

/public/upload/chuc-mung-sinh-nhat-cac-thanh-vien-thang-45-5jpg-1670645293401.jpg