Thông tin chi tiết

14/09/2017

Tên Trương Bá Ngọc Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Long Biên, Hà Nội
Cư trú : Long Biên, Hà Nội
Trình độ

: Kiến trúc sư (Đại học Xây dựng Hà Nội)