Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Ông) Trần Tất Thắng Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Nam Trực, Nam Định
Cư trú : Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ

: KS Đại học bách khoa Hà Nội