Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Ông) Trần Quốc Thiều Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Nam Định
Cư trú : Long Biên, Hà Nội
Trình độ

: Đại học Thương Mại Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ