Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Ông) Phạm Văn Khải Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Gia Lộc, Hải Dương
Cư trú : Gia Lộc, Hải Dương
Trình độ

: KS Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội