Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Ông) Phạm Hồng Quân Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Hà Nội
Cư trú : Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ

: KTS Đại học kiến trúc Hà Nội