Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Ông) Nguyễn Tuấn Sơn Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Hà Nội
Cư trú : Thường Tín, Hà Nội
Trình độ

: KS xây dựng