Thông tin chi tiết

14/09/2017

Tên Nguyễn Thị Nhung Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Bắc Ninh
Cư trú : Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ

: Đại học Quốc Gia Hà Nội