Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Bà) Nguyễn Thị Nga Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Kinh Môn, Hải Dương
Cư trú : Hà Đông, Hà Nội
Trình độ

: Thạc sĩ Đại học Kinh doanh & Công nghệ