Thông tin chi tiết

15/09/2017

Tên Nguyễn Thị Hoa Quay lại
Sinh Năm : 28/10/1985
CMND : 012917474
Nguyên Quán : Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Cư trú : Thôn Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ

: Cử nhân Kế toán (Đại học Mỏ địa chất Hà Nội)