Thông tin chi tiết

14/09/2017

Tên : (Bà) Nguyễn Thị Đoan Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Bắc Ninh
Cư trú : Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà nội
Trình độ

: Đại học Thương mại Hà Nội