Thông tin chi tiết

14/11/2018

Tên : Nguyễn Thành Tiến Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Bắc Ninh
Cư trú : Hà Nội
Trình độ

: Kỹ sư (Đại học Công nghiệp Thái Nguyên)