Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Ông) Nguyễn Mạnh Cường Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Hà Tây
Cư trú : Thanh Trì, Hà Nội
Trình độ

: KTS Đại học mỹ thuật công nghiệp