Thông tin chi tiết

14/09/2017

Tên Nguyễn Khắc Quyết Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Bắc Ninh
Cư trú : Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ

: Kiến trúc sư (Đại học Kiến trúc Hà Nội)