Thông tin chi tiết

15/09/2017

Tên Nguyễn Huy Luân Quay lại
Sinh Năm : 18/08/1986
CMND : 125507178
Nguyên Quán : Gia Bình, Bắc Ninh
Cư trú : Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ

: Học viên Ngân hàng Hà Nội