Thông tin chi tiết Ngô Hồng Quân

31/07/2018

Tên : (Ông) Ngô Hồng Quân Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán
Cư trú : Long Biên, Hà Nội
Trình độ

: KTS Đại học xây dựng Hà Nội