Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Ông) Mai Văn Bình Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Hải Hậu, Nam Định
Cư trú : Hải Hậu, Nam Định
Trình độ

: KS Đại học bách khoa Hà Nội