Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Ông) Lê Vinh Quang Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Sóc Sơn, Hà Nội
Cư trú : Sóc Sơn, Hà Nội
Trình độ

: KS xây dựng đại học Lương Thế Vinh