Thông tin chi tiết

31/07/2018

Tên : (Ông) Lê Hồng Thụ Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Cư trú : Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ

: Kỹ sư Đại học kiến trúc Hà Nội, chứng chỉ giám sát, quản lý dự án và định giá xây dựng