Thông tin chi tiết Đặng Minh Đức

31/07/2018

Tên : (Ông) Đặng Minh Đức Quay lại
Sinh Năm
CMND
Nguyên Quán : Hà Nội
Cư trú : Hà Đông, Hà Nội
Trình độ

: KTS Đại học kiến trúc Hà Nội