Thi công xây thô nhà đất anh Chung – Hà Nam

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Chung - Hà Nam
Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Chung - Hà Nam
Thi công xây dựng căn hộ anh Cử - Hưng Yên
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam
Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Chung - Hà Nam
Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Chung - Hà Nam
Thi công xây thô nhà đất anh Chung – Hà Nam
anh Chung
2020

Khởi công thi công nội thất

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Chung - Hà Nam

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Chung - Hà Nam

Hoàn thiện xây thô (trát tường, sơn bả)

Thi công xây dựng căn hộ anh Cử - Hưng Yên

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Xây thô các tầng

Xây thô tầng 3

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

 

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

 

 

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công tầng 2

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

 

Thi công tầng 1

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công móng

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Thi công xây thô nhà đất anh Chung - Hà Nam

Khởi công xây dựng công trình

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Chung - Hà Nam

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Chung - Hà Nam

 

Đặt lịch tư vấn & nhận báo giá

  Dự án liên quan

  Nhận Mẫu Nhà Miễn Phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Shoroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy nội thất 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất