Thi công biệt thự ông Đô – Phú Thọ TC17011

12/01/2018
  • Chia sẻ
  • Mô tả

  • Hình ảnh thi công hoàn thiện biệt thự ông Đô – Phú Thọ TC17011:

    Nội thất đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng: