Thi công biệt thự ông Huy – Quảng Ninh TC17048

22/12/2017

Hình ảnh đang thi công biệt thự ông Huy – Quảng Ninh TC17048:

Hình ảnh công trình sau hoàn thiện: