Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt – Hạ Long TC17102

11/05/2018

Đổ trần tầng 2:

Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102 Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102 Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102 Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102

Đổ móng:

Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102 Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102 Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102 Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102 Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102 Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102 Thi công biệt thự 3 tầng Tân cổ điển đẹp nhà Ông Đạt - Hạ Long TC17102