Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Tuấn (Phú Thọ) – TC 20161

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ
Cập nhật tiến độ thi công biệt thự anh Tuấn (Phú Thọ) – TC 20161
Anh Tuấn
2020

Hoàn thiện nhà xây thô

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Thi công nhà biệt thự xây dựng phần thô và trát TC20161

Ốp lát trần, tường

Thi công điện nước

Hoàn thiện phần thô

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Xây thô các tầng

Đổ trần tầng 2

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Đổ trần tầng 1

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Thi công tầng 1

Lưu bản nháp tự động

 

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

 

 

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Thi công móng

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Lưu bản nháp tự động

Khởi công thi công biệt thự

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Quá trình khởi công xây dựng dự án anh Tuấn - Phú Thọ

Đặt lịch tư vấn & nhận báo giá

  Dự án liên quan

  Nhận Mẫu Nhà Miễn Phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Shoroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy nội thất 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất