Nhân sự chủ chốt

11/09/2017

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG BETAVIET
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Chủ tịch HĐQT – TGĐ Ông Nguyễn Khắc Tuyền

 35 KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Hoàng Mai, Hà Nội…
Chi tiết
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Khắc Quyết

 31 KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Hoàng Mai, Hà Nội…
Chi tiết
Thành viên HĐQT Ông Lê Thành Vinh

 38 KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội…
Chi tiết
Thành viên HĐQT Ông Trương Bá Ngọc

 35 KTS Đại học Xây dựng Hà Nội. Nơi cư trú: Long Biên, Hà Nội…
Chi tiết
PGĐ Marketing Bà Nguyễn Thị Nhung

 33 Đại học quốc gia Hà Nội. Nơi cư trú: Hoàng Mai, Hà Nội,…
Chi tiết
PGĐ thường trực Bà Nguyễn Thị Đoan

 35 Đại học thương mại Hà Nội.  Nơi cư trú:  Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội …
Chi tiết
Trưởng phòng Kinh doanh Bà Nguyễn Thị Nga

 31 Đại học kinh doanh & công nghệ. Nơi cư trú: Quận Hà Đông, Hà Nội
Chi tiết
Trưởng phòng Thương mại Ông Lê Hồng Thụ

 41 KS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Hoàng Mai, Hà Nội…
Chi tiết
GĐ xưởng thiết kế 01 Ông Đào Anh Tú

 34 KTS Đại học kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Hà Nội
Chi tiết
GĐ xưởng thiết kế 02 Ông Trương Đức Hiếu

 34 KTS Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Nơi cư trú: Thanh Trì, Hà Nội
Chi tiết
GĐ xưởng thiết kế 03 Ông Nguyễn Mạnh Cường

 36 KTS Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội Nơi cư trú: Thanh Trì, Hà Nội…
Chi tiết
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY BETAGALAXY
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Ông Nguyễn Thành Tiến

 35 KTS Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Nơi cư trú: Hoàng Mai, Hà Nội…
Chi tiết
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY BETADECOR
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Ông Trương Bá Ngọc

 35 KTS Đại học xây dựng Hà Nội. Nơi cư trú: Long Biên, Hà Nội…
Chi tiết
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY BETA MINH ĐỨC
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Ông Nguyễn Tuấn Sơn

 40 KS xây dựng. Nơi cư trú: Thường Tín, Hà Nội
Chi tiết
PGĐ Ông Phạm Hồng Quân

 31 KTS Đại học kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Thanh Xuân, Hà Nội…
Chi tiết
PGĐ Ông Đặng Minh Đức

 30 KTS Đại học kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Hà Đông, Hà Nội…
Chi tiết
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY BETA GOOD
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Ông Trương Bá Ngọc

 35 KTS Đại học xây dựng Hà Nội. Nơi cư trú: Long Biên, Hà Nội…
Chi tiết
GĐ xưởng gỗ Ông Đinh Thế Thu

 56 Nơi cư trú: Phúc Thọ, Hà Nội
Chi tiết
PGĐ Ông Ngô Hồng Quân

 32 KTS Đại học xây dựng Hà Nội. Nơi cư trú: Long Biên, Hà Nội…
Chi tiết
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY THƯƠNG MẠI BETACENTER
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Ông Nguyễn Khắc Quyết

 31 KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Hoàng Mai, Hà Nội…
Chi tiết
PGĐ Ông Phạm Văn Khải

 38 KS cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Nơi cư trú: Gia Lộc, Hải Dương…
Chi tiết
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP XÂY DỰNG BETA MIỀN BẮC
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Ông Trần Quốc Thiều

 41 Nơi cư trú: Long Biên, Hà Nội…
Chi tiết
PGĐ Ông Trần Tất Thắng

 46 Nơi cư trú: Hoàng Mai, Hà Nội
Chi tiết
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP BETAHOME
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Ông Lê Thành Vinh

 38 KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội…
Chi tiết
PGĐ Ông Lê Vinh Quang

 34 KS xây dựng Đại học Lương Thế Vinh. Nơi cư trú: Sóc Sơn, Hà Nội…
Chi tiết
BAN ĐIỀU HÀNH XƯỞNG NHÔM ĐÚC BETA PHÚ THỊNH
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Ông Mai Văn Bình

 30 KS Đại học Bách khoa Hà Nội. Nơi cư trú: Hải Hậu, Nam Định…
Chi tiết