Mẫu thiết kế nội thất đẹp Tân cổ điển (CĐT: Ông Tấn – Quảng Ngãi) NT14500

07/07/2016
 • Chia sẻ
 • Mã số công trình

  NT14500
 • Chủ đầu tư

  Ông Tấn
 • Địa điểm xây dựng

  Quảng Ngãi
 • Thiết kế nội thất

 • Năm thực hiện

  2014
 • Mô tả

 • Một Số góc nhìn trong mẫu thiết kế nội thất đẹp Tân cổ điển (CĐT: Ông Tấn – Quảng Ngãi) NT14500

  – Phòng Khách.

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng khách

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng khách

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng khách

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng khách

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng sinh hoạt chung

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng sinh hoạt chung

  -Phòng bếp ăn

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng bếp ăn

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng bếp ăn

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng bếp ăn

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng bếp ăn

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng ngủ

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng ngủ

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng ngủ

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng ngủ

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng ngủ

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng ngủ

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng ngủ

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng ngủ

  – Phòng thờ

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng thờ

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng thờ

  Phòng WC

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng vệ sinh

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng vệ sinh

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng vệ sinh

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng vệ sinh

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng vệ sinh

  Mẫu nội thất đẹp tân cổ điển NT14500 - Không gian phòng vệ sinh

Tags: ,