Mẫu nội thất đẹp Hiện đại (CĐT: Ông Chiến – Vĩnh Phúc) NT15022

09/07/2016
 • Chia sẻ
 • Mã số công trình

  NT15022
 • Chủ đầu tư

  Ông Chiến
 • Địa điểm xây dựng

  Vĩnh Phúc
 • Thiết kế nội thất

 • Năm thực hiện

  2015
 • Mô tả

 • Một số hình ảnh nội thất của mẫu NT15022

  1. Phòng khách.

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng khách NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng khách NT15022

  2. Phòng bếp ăn

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng bếp ăn NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng bếp ăn NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng bếp ăn NT15022

  3. Phòng ngủ

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng ngủ NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng ngủ NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng ngủ NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng ngủ NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng ngủ NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng ngủ NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng ngủ NT15022Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng ngủ NT15022

  4. Phòng Sinh hoạt chung

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng Sinh hoạt chung NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng Sinh hoạt chung NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng ngủ NT15022

  5. Phòng thờ

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng thờ NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng thờ NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng thờ NT15022

  6. Phòng Vệ sinh

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng vệ sinh NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng vệ sinh NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng vệ sinh NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng vệ sinh NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng vệ sinh NT15022

  Mẫu nội thất đẹp hiện đại - phòng vệ sinh NT15022

Tags: ,