Xây nhà trọn gói biệt thự sân vườn Lucky Hills – TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)
Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Thi công nội thất bếp ăn
Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - TC19096
Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - Tc19096
Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - TC19096
Sơn hoàn thiện thô nội thất biệt thự Lucky Hills - Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Lắp đặt đèn trang trí biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Lắp đặt đèn trang trí biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)
xây biệt thự vườn
xây nhà biệt thự đẹp
Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)
Thi công nội thất phòng thờ TC19096
Thi công nội thất phòng thờ TC19096
Xây nhà trọn gói biệt thự sân vườn Lucky Hills – TC19096
Ông Minh
,
2019

Những công đoạn hoàn thiện cuối cùng

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Thi công nội thất phòng thờ TC19096

Thi cong lap dat noi that phong tho TC19096

Thi công nội thất phòng thờ TC19096

Thi cong lap dat noi that phong tho TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Hoàn thiện nội thất

Thi công nội thất liền tường

Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - Tc19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Lắp đặt tranh trang trí nội thất

Tranh trang trí biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Tranh trang trí biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Sơn hoàn thiện nội thất

Sơn hoàn thiện thô nội thất biệt thự Lucky Hills - Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Sơn hoàn thiện thô nội thất biệt thự Lucky Hills - Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Sơn hoàn thiện thô nội thất biệt thự Lucky Hills - Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Hoàn thiện ngoại thất

Lựa chọn đèn trang trí sân vườn

Lắp đặt đèn trang trí biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Lắp đặt đèn trang trí biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá hoàn thiện

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Lắp đặt cửa thông minh

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Lắp đặt đèn trang trí

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Khởi công thi công nội thất

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Thực hiện tủ bếp

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công tủ gỗ

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công tủ bếp

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công tủ bêpa

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công nội thất phòng bếp

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công nội thất bếp ăn

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công hàng rào

Thi công hàng rào

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công xây dựng biệt thự hiện đại

xây biệt thự vườn

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

thi công biệt thự cao cấp

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

thi công nhà biệt thự

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

thi công biệt thự đẹp

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

xây nhà biệt thự đẹp

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

xây nhà biệt thự

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

xây dựng biệt thự

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

thi công biệt thự

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

Thi công sân vườn biệt thự

Thi công cảnh quan sân vườn biệt thự đẹp TC19096

Thi công cảnh quan sân vườn biệt thự đẹp TC19096

Thi công cảnh quan sân vườn biệt thự đẹp TC19096

Thi công xây dựng sơn bả

Thi công hoàn thiện nội thất sơn bả TC19096

Thi công hoàn thiện nội thất sơn bả TC19096

Thi công hoàn thiện nội thất sơn bả TC19096

Hoàn thiện toàn bộ phần thô công trình

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Thi công trần nhà

Thi công điện nước

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Trát thô

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Thi công mái

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Khởi công xây dựng

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

 

Đặt lịch tư vấn & nhận báo giá

  Dự án liên quan

  MIỄN PHÍ NHẬN MẪU THIẾT KẾ & KHÁI TOÁN THI CÔNG

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/betaviea5Dc/betaviet.vn/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/includes/kc.front.php on line 565
   Miễn phí mẫu thiết kế & Khái toán thi công

    Logo Betaviet Footer

    Tầng 8, Tòa nhà BETAVIET, số 9A, đường Thanh Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

    Hotline thiết kế: 0915 010 800

    Hotline thi công: 0986 276 800

    Hành chính: 024 6674 6376

    Email: lienhe@betaviet.vn

    Website: https://betaviet.vn/

    Showroom Nội Thất GalaxyCentre

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre, Khu A3.1-Liền kề 01 KĐT Thanh Hà-Cienco5, Hà Đông, Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    Nhà máy SX Nội thất gỗ BetaDecor

    307 Phố Mới - Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh.

    ♦ Bản đồ đường đi

    Kết nối thêm với chúng tôi

    Copyright © Beta Việt. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.

    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800
    Hotline Thi Công: 098 627 6800