Hình ảnh thực tế hoàn thiện công trình Ông Nam – Nghệ An (video)

07/04/2018