Hình ảnh thực tế hoàn thiện công trình nhà Ông Đô – Phú Thọ (video)

03/05/2018

Một số hình ảnh nội – ngoại thất biệt thự: