Hình ảnh thực tế hoàn thiện công trình nhà Ông Long-Bắc Ninh (video)

02/01/2019