Hình ảnh thực tế hoàn thiện công trình nhà ông Hòa – Nghệ An (video)

07/04/2018

Một số hình ảnh hoàn thiện thực tế nhà Ông Hòa – Nghệ An