Hình ảnh thực tế công trình hoàn thiện nhà Bà Dung -TP. Hạ Long TC16157

25/06/2018