Hình ảnh hoàn thiện công trình nhà Ông Trọng – Thái Bình TC16088 (video)

26/03/2018

Một số hình ảnh hoàn thiện nhà ông Trọng – Thái Bình