Hình ảnh hoàn thiện công trình nhà Ông Sinh – Hà Tĩnh TC16148

30/07/2018

Một số hình ảnh thực tế công trinh đã hoàn thiện