Hình ảnh hoàn thiện công trình nhà Ông Hoàng An – Hà Nội (video)

22/03/2018

Một số hình ảnh thực tế hoàn thiện công trình nhà Ông Hoàng An