Hình ảnh công trình đang thi công biệt thự ông Bằng – Hải Phòng TC18082

21/06/2019
  • Chia sẻ
  • Mô tả

  • Một số hình ảnh công trình đang thi công biệt thự Bằng – Hải Phòng TC18082