Hình ảnh thi công hoàn thiện công trình nhà ông Khánh – Bắc Giang