Hình ảnh thi công đang hoàn thiện công trình biệt thự ông Diễm – Hải Dương