Ông Vũ Hoàng Hải

Ông Vũ Hoàng Hải

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Life Design

KTS Đại học kiến trúc Hà Nội.

Năm sinh: 1988

Nơi cư trú: Hà Nội