Ông Trương Đức Hiếu

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Art Decor

KTS Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Năm sinh: 1984

Nơi cư trú: Thanh Trì – Hà Nội