Ông Trương Bá Ngọc

Giám đốc điều hành công ty CP Beta Decor

KTS Đại học Xây dựng Hà Nội.

Năm sinh: 1983

Nơi cư trú: Long Biên – Hà Nội